ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ได้คะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 (สพม.พิจิตร) รายการดังนี้

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ได้คะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ได้คะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ได้คะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

4. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ได้คะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ

5. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ได้คะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

6. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ได้คะเเนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,16:53   อ่าน 4007 ครั้ง