รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
89 หมู่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์   ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056619859 เบอร์แฟกส์ -
Email : thungphopittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :