สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมาย
 
ใบโพธิ์             หมายถึงสัญลักษณ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
ลายไทย          หมายถึง เอกลักษณ์ศิลปะไทย
พระเกี้ยว         หมายถึง ล้นเกล้ารัชกาลที่ห้าส่งเสริมพัฒนาการศึกษา รัศมีแสดงถึงความสว่างไสวทางปัญญา
ท พ ในวงกลม หมายถึงอักษรย่อ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
ริบบิ้นป้ายชื่อ    โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
สีประจำโรงเรียน สีฟ้าแดง
สีแดง               หมายถึง ชาติแสดงถึงความเข้มแข็ง
สีฟ้า เกิดจากสีขาว + สีน้ำเงิน  หมายถึง ศาสนาและพระมหากษัตริย์